SPV Zagorje objavljuje privremena izvješća o radu i materijalno financijskom poslovanju tijekom 2018. godine.

Izvješća su dostavljena na raspravu i prihvaćanje članovima Upravnog odbora.