Na osnovu članka 18. st. 1. Statuta, saziva se

 

Izborna Skupština SPV Zagorje

dana 19. 10. 2019.g. (subota) u 18,00 sati u Planinarskoj kući na Kunagori

 

Dnevni red:

 

  1. Izbor radnih tijela Skupštine (Radnog predsjedništva, Verifikacijske komisije, zapisničara i dva ovjeritelja zapisnika), utvrđivanje broja prisutnih i kvoruma.

 

  1. Usvajanje izvješća za 2018. godinu:

- 2.1. Izvještaj o radu

- 2.2. Izvještaj o materijalno-financijskom poslovanju

- 2.3. Izvještaj Nadzornog odbora

- 2.4. Izvještaj Suda časti.

 

  1. Informacija o aktivnostima Stanice tijekom 2019. godine

 

  1. Izbor tijela Stanice:

- 4.1. Izbor pročelnika

- 4.2. Izbor tajnika

- 4.3. Izbor tri člana Upravnog odbora

- 4.4. Izbor tri člana Nadzornog odbora

- 4.5. Izbor tri člana Suda časti.

 

  1. Donošenje odluke o zastupanju Stanice.
  2. Donošenja rebalansa financijskog plana za 2019. godinu.
  3. Donošenja plana rada za 2020. godinu.
  4. Donošenje materijalno-financijskog plana za 2020. godinu.
  5. Razno, pitanja i prijedlozi.

 

Pregrada, 30.9.2019. godine.                                               PROČELNIK                                                                                                                      Davor Rogina _______________________________

Izvješća pod tč. 2 su objavljena na www.spv-zagorje.hr