IZVJEŠĆE O RADU ZA 2019. GODINU

 

 1. SPV Zagorje ima 40 članova.

 

 • Članovi stanice
 • A – 36
 • A, D – 2
 • A, B, D – 2
 • Pripravnika – 0
 • Ukupno 40
  • Vodiči s područja djelovanja SPV Zagorje
  • A – 37
  • A, D – 3
  • A, B, D – 2
  • Pripravnika – 0
  • Ukupno 42

 

 • Instruktorski kadar
 • Instruktor A stnadard – 1
 • Instruktorski kandidat A standarda – 1

 

 1. U razdoblju od 01.01.2019. – 20.10.2019. održano je 4 vježbe na kojima je prisustvovalo 16 vodiča.

              2.1. Zimska vježba - dvodnevna

- 23/24.2.2019., kretanje snježnim terenom uz korištenje krplji i dereza, te naveza, uz dva vodiča, vježbi prisustvovala i dva planinara kao vođene osobe, vježba održana na području Komne – Bogatin, Slovenija;

 

2.2. Kombinirana vježba

- 30.6.2019. Veliki Rogatec i Lepenatka – Slovenija, kombinirana vježba vođenje grupe po djelomice zahtjevnom terenu na kojoj su vodiči (14) vodili i 7 planinara.

 

2.3. Priprema i najava izleta, predstavljanje grupi, čvorologija i izrada gelendera

 • 10.2019. Kunagora, 11 vodiča

 

     2.4.  Prva pomoć i orijentacija

 • 10.2019. Kunagora, 6 vodiča.
 1. Zbor vodiča Platak
  • 23/24.11.2019. 6 članova je prisustvovalo dvodnevnom Zboru vodiča

 

 1. Ostale aktivnosti
 • SPV Zagorje je bila nositelj obilježavanja i osiguranja pristupnih pravaca za skijaški kup Snježna kraljica, na istome je kroz 5 dana sudjelovalo 71 vodič i planinar sa područja rada SPV Zagorje i SPV Zagreb, uz osiguranje troškova dnevnica i prijevoza od strane HPS-a u iznosu od 15.000,00 kn. Svi sudionici su dobili flis jakne i kape sponzora.

 

 • SPV Zagorje provodi projekt „Sigurno u planine – 2019“, sa projektom smo se natjecali na javnim natječajima za financijske potpore kod Krapinsko-zagorske županije te Grada Pregrade i Zlatar, za što nam je odobreno 16.000,00 kn. Podnesena su izvješća davateljima javnih sredstva.

 

 • Sufinancirali te prisustvovali tradicionalnom pohodu HPS-a na Dinaru.

 

 • Prisustvovali na Danima planinara u Trakošćanu – Ravna gora.

 

 • SPV Zagorje je partner u projektu HPD Gradina Konjščina u provedbi Opće planinarske škole koja je počela sredinom ožujaka 2019. godine

 

 • Članovi SPV Zagorja su vodiči svih izleta i predavači svih planinarskih predavanja Opće planinarske škole koje organizira HPD Cesargrad Klanjec.

 

 • Članovi SPV Zagorja su bili nositelji 2 predavanja na Maloj planinarskoj školi u Belecgradu tijekom kolovoza i rujna 2019.

 

 • Članovi SPV Zagorje su bili nositelji planinarskog vođenja cca. 150 mladih učenika škola sa područja KZZ koji su šetnjom od Krapine do Brezovice obilježavali Dan nepušenja.

 

 • Članovi SPV Zagorje su se odazvali pozivu te su od Klanjca do Sv. Helene kod Sv. Ivana Zeline organizirali vođenje engleskinje Heather Malinng koja je prolazila put kojim se prije 75 godina spašavao njezin otac nakon što je srušen njegov avion. O Isto je popraćeno u tiskovinama i medijima, te je objavljen veći članak u Hrvatskom planinaru.
 • Članovi stanice – instruktor za vodiče i kandidat za instruktora sudjelovali u održavanju tečaja za vodiče na Piclju u dva vikenda, na Malačkoj 1 vikend, te na ispitu za vodiče A standarda na Omanovcu i Platku.

 

 • 12.9.2019. prisustvovanje sastanku sa Komisijom za planinarske puteve u Konjščini.

 

 • Tajnica SPV prisustvovala Obilježavanje Dana društva Zagorske steze na Piclju.

 

 • 10.2019. održana redovna izborna Skupština društva radi isteka mandata članovima stanice. Izvršene su promjene u Registru udruga i registru neprofitnih organizacija.

 

 1. OSTALO

Vodiči su organizirali i izveli više planinarskih izleta za svoja planinarska društva.

SPV Zagorje je tijekom godine za svoje potrebe koristio prostore HPD Kunagora Pregrada.

Uređivana je web stranica www.spv-zagorje.hr.

Pregrada, 31.1.2020. godine.                                                       

                                                                                                  PROČELNIK                                                                        

Davor Rogina

 

 

SPV Zagorje       Broj NFO: 251407
Vrhi Pregradski 69 PRIMICI I IZDACI Matični broj: 04082303
49218 Pregrada REBALANS 2019 S PLANOMA ZA 2020 Šifra djelatnosti: 9412
OIB: 25538628142     IBAN: HR4923600001101510342
      31.12.2019
Šifra Opis stavke Ostvareno 2018 Plan 2019 Stanje 31.12.2019 Proračun
2020
Napomena
3 PRIMICI 13.940,01 13.659,00 35.380,37 38.000,00  
4 IZDACI 16.693,03 13.600,00 35.691,39 38.000,00  
522 VIŠAK/MANJAK - preneseni iz prethodne godine 4.590,84 0,00 0,00 0,00  
523 Obračun prihoda i rashoda -2.753,02 0,00 0,00 0,00  
1111 Žiro račun 1.012,82 0,00 701,80 0,00  
1112 Blagajna 825,00 0,00 825,00 0,00  
1113 Prijelazni račun 0,00 0,00 15.304,39 0,00  
111 Saldo novčanih sredstva 1.837,82 0,00 1.526,80 0,00  
KUR 15.566,06 0,00 0,00  
KIR 0,00 0,00 1.650,00  
600 Vlastita sredstva (procjena za kraj godine) 0,00 2.341,00 0,00 1.072,82  
602 Primitak+Prijenos-Izdatak (3+600-4) 0,00 2.400,00 0,00 0,00  
3 PRIMICI 13.940,01 13.659,00 35.380,37 38.000,00  
31 Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga 0,00 1.500,00 0,00 0,00  
32 Prihodi od članarina i članskih doprinosa 1.940,00 0,00 2.000,00 1.700,00  
34 Prihodi od imovine 0,01 5,00 0,37 1,00  
35 Prihodi od donacija 12.000,00 12.000,00 33.380,00 36.000,00  
36 Ostali prihodi 0,00 154,00 0,00 299,00  
4 IZDACI 16.693,03 13.600,00 35.691,39 38.000,00  
423 Naknade volonterima 1.885,23 2.900,00 21.066,38 21.500,00  
424 Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 0,00 0,00  
425 Rashodi za usluge 5.985,41 3.500,00 4.385,26 3.600,00  
426 Rashodi za materijal i energiju 8.251,06 5.800,00 9.604,79 10.600,00  
4431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 471,33 500,00 634,96 800,00  
3 PRIMICI 13.940,01 13.659,00 35.380,37 38.000,00  
3  
3111 Prihodi od prodaje roba  0,00 0,00 0,00 0,00  
3211 Članarine 1.940,00 0,00 2.000,00 1.700,00  
3413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 0,01 5,00 0,37 1,00  
35 Prihodi od donacija 12.000,00 12.000,00 33.380,00 36.000,00  
35121 Dotacija Krapinsko-zagorske županije  6.000,00 0,00 10.000,00 12.000,00  
35122 Donacija Grada Pregrada 4.000,00 3.000,00 4.000,00 5.000,00  
35123 Donacija Grada Zlatara 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00  
3551 Dotacija HPS-a, Snježna kraljica 0,00 0,00 15.000,00 17.000,00  
354 Prihodi od građana i kućanstava  0,00 0,00 2.380,00 0,00  
363 Ostali nespomenuti prihodi 0,00 154,00 0,00 299,00  
4 IZDACI 16.693,03 13.600,00 35.691,39 38.000,00  
4231 Troškovi prijevoza volontera 1.197,00 1.800,00 20.387,00 20.000,00  
42311 Putni nalozi - loko vožnja SPV općenito 0,00 0,00 956,00 1.000,00  
42312 Putni nalozi - loko vožnja OPŠ  0,00 0,00 592,00 500,00  
42315 Putni nalozi - loko vožnja vježbe SPV 0,00 0,00 2.091,00 1.500,00  
42316 Putni nalozi - loko vožnja Zbor vodiča 0,00 0,00 1.208,00 0,00  
42318 Putni nalozi planinarska izviđanja 0,00 0,00 1.400,00 3.000,00  
42319 Putni troškovi i dnevnice Snježna Kraljica 0,00 0,00 14.140,00 14.000,00  
4232 Troškovi prehrane volontera 338,23 500,00 679,38 500,00  
4233 Troškovi smještaja volontera 200,00 0,00 0,00 500,00  
4234 Troškovi osposobljavanja volontera 150,00 600,00 0,00 500,00  
425 Rashodi za usluge 5.985,41 3.500,00 4.385,26 3.600,00  
42512 Poštanski troškovi 84,70 100,00 158,00 100,00  
42531 Održavanje web stranice 249,00 400,00 355,71 0,00  
42532 Promo majice i drugi materijali 4.921,71 2.000,00 2.701,55 2.000,00  
42533 Promo tiskani materijali, boršure … 730,00 500,00 1.000,00 1.000,00  
42536 Literatura, planinarske karte i sl. 0,00 500,00 170,00 500,00  
4259 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00 0,00  
426 Rashodi za materijal i energiju 8.251,06 5.800,00 9.604,79 10.600,00  
42611 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 691,66 800,00 150,10 1.000,00  
42615 Ostali rashodi za materijal i energiju 0,00 0,00 0,00 0,00  
4262 Materijal i sirovine 5.058,19 3.000,00 8.226,15 5.600,00  
42621 Dugotrajna imovina SPV Zagorje, opća 0,00 0,00 2.741,00 2.000,00  
42622 Dugotrajna imovina, planinarska oprema 5.058,19 3.000,00 5.485,15 3.000,00  
42623 Ostala dugotrajna imovina 0,00 0,00 0,00 600,00  
42641 Sitni inventar za vježbe orijentacije, prve pomoći i sl. 2.501,21 2.000,00 608,54 2.000,00  
42643 Sitni inventar - Snježna Kraljica 0,00 0,00 620,00 1.000,00  
42645 Ostali sitni inventar 0,00 0,00 0,00 1.000,00  
4292 Reprezentacija 0,00 500,00 0,00 1.000,00  
4295 Ostali nespomenuti materijalni rashodi  0,00 0,00 0,00 0,00  
4431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 471,33 500,00 634,96 800,00  
462 Ostali nespomenuti rashodi 100,00 400,00 0,00 500,00  
46243 Ostali rashodi 100,00 400,00 0,00 500,00  

 

        

BILJEŠKE

UZ GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE O PRIMICIMA I IZDACIMA ZA 2019. GODINU

 

 1. OSNOVNI PODACI

Naziv: SPV ZAGORJE

Broj NFO: 0251407

Sjedište: Vrhi Pregradski 69

Matični broj: 04082303

                 49218 Pregrada

Šifra djelatnosti: 9412

OIB: 25538628142

IBAN: HR7423600001102654492

Registar udruga RH, Neprofitna udruga građana

Odgovorna osoba: Davor Rogina

 

 1. TEMELJ ZA SASTAVLJANJE GODIŠNJEG FINANCIJSKOG IZVJEŠTAJA O PRIMICIMA I IZDACIMA

SPV Zagorje udovoljava uvjetima z članka 9. t. 2. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija za vođenje jednostavnog knjigovodstva. Skupština SPV Zagorje je na prijedlog odgovorne osobe donijela Odluku o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela.  

Sva evidentiranja i postupci vezani uz sastavljanje godišnjeg financijskog izvještaja o primicima i izdacima provedeni su sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija te Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu.

Računovodstvo se temelji na računovodstvenim načelnima točnosti, istinitosti, pouzdanosti. Poslovni se događaji iskazuju, poslovne se knjige vode i financijski se izvještaji sastavljaju prema načelima urednog knjigovodstva.

Financijski izvještaji izraženi su u kunama.

Tijekom razdoblja neprofitna organizacija je obavljala aktivnosti iz osnovne djelatnosti prema NKD 2007 – 9412 – Djelatnosti strukovnih članskih organizacija i Statutu.

 

 1. PRIZNAVANJE PRIMITAKA I IZDATAKA

Primici i izdaci priznaju se uz primjenu novčanog računovodstvenog načela. Primci i izdaci jesu priljevi i odljevi novca i novčanih ekvivalenata iz blagajne i poslovnog računa.

Blagajnu vodi blagajnica Tamara Pevec.

Poslovni račun IBAN: HR7423600001102654492 otvoren je kod Zagrebačke banke d.d. u PJ Zabok.

Naloge za isplate tijekom 2019. godine je odobravao pročelnik.


 

BILJEŠKE UZ POJEDINE POZICIJE GODIŠNJEG FINANCIJSOG IZVJEŠTAJA

Bilješka br. 1 Ukupno primci AOP – 015

Tijekom 2019. godine ostvareno je ukupno 35.380,37 kn primitaka. Evidentirano je povećanje u odnosu na 2018. godinu jer je udruga primila donaciju Hrvatskog planinarskog saveza zbog angažiranja na sportskom natjecanju Snježna kraljica u iznosu od 15.000,00 kn i povećanim iznosima za na javnim natječajima kod KZŽ za 4.000,00 kn.

3

PRIMICI

35.380,37

Bilješka br. 2 Primici od članarina                                                             AOP -002

Ostvareno je primitaka od naplate godišnje članarine u iznosu od 2.000,00 kn.

Članarina iznosi 50,00 kn godišnje.

3211

Članarine

2.000,00

Bilješka br. 3 Primici od donacija                                               AOP -004

Ostvareno je primitaka od  donacija u iznosu od 33.380,00 kn. Osim prije navedenog, evidentirani su i primici od građana – članstva kao kotizacije za kupnju opreme.

351

Donacija Krapinsko-zagorske županije

10.000,00

 

Donacija od Grada Pregrade

4.000,00

 

Donacija od Grada Zlatara

2.000,00

355

Donacija HPS-a – pravnih osoba

15.000,00

354

Prihodi od građana i kućanstva

2.380,00

Bilješka br. 4 Primici od kamata                                                 AOP -011

Ostvareno je primitaka od  kamate po poslovnom računu u iznosu od 0,37 kn.

3

Kamata

0,37

Bilješka br. 5 Izdaci                                                                                         AOP - 028

Tijekom 2019. godine ostvareno je ukupno 35.691,39 kn izdataka. Najveći izdatak evidentiran je na poziciji naknade dnevnica i troškova prijevoza za volontere- sudionike osiguranja planinarskih puteva Snježne kraljice, prijevoza na vježbe vodiča, angažiranja na predavanjima u sklopu općih planinarskih škola, tečajeva za vodiče i osposobljavanja instruktora i instruktorskih kandidata te za vođenje Hather Malling.

4

IZDACI

35.691,39

Bilješka br. 6 Izdaci za volontere                                                AOP - 020

Ostvareno je izdataka za volontere u iznosu od 21.066,38kn

423

Naknade prijevoza i dnevnica volonterima

20.387,00

 

Troškovi prehrane volontera

679,38

 

 

 

Bilješka br. 7  Izdaci za usluge                                                    AOP - 022

Ostvareno je 4.385,26 kn izdataka za usluge

42512

Poštanski troškovi

158,26

42531

Zakup servera za portal www.spv-zagorje.hr

355,71

42532

Promo majice, flisevi

2.701,55

42533

Tisak , lončići - naljepnice

1.000,00

42536

Literatura

170,00

 

Bilješka br. 8  Izdaci za materijal                                                 AOP - 023

Evidentirano je izdataka za uredski materijal, sitni inventar i dr. u iznosu od 1.378,64 kn a odnosi se na nabavu uredskog matrerijala i druge opreme potrebne za provođenje vježbi.

42611

Uredski materijali (fotokopirni papir, kopiranje karti za vježbe, plastifikacija, notesi i dr.)

150,10

42641

Sitni inventar

1228,54

 

Bilješka br. 9  Izdaci za kamate i usluge platnog prometa  AOP - 024

 

4431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

634,96

 

Bilješka br. 10  Izdaci za dugotrajnu imovinu                         AOP - 026

Evidentirano je izdataka u iznosu od 8.226,15 kn, a odnosi se na nabavu orijentacijskog kompleta, 3 para krplji i dr. koje je upisano u popis dugotrajne imovine.

42622

Izdaci za nabavu dugotrajne imovine

8.226,15

 

 

 

Bilješka br. 11  Ostali izdaci                                                                         AOP - 027

Evidentirano je izdataka u iznosu od 0,00 kn

462

Ostali izdaci ()

0,00

 

Bilješka br. 12 Stanje novčanih sredstva                                   AOP – 031-032

                                                 31.12.2019

1111

Stanje na žiroračunu 31.12.2019.

 

701,80

1112

Stanje blagajne 31.12.2019.

 

825,00

111

Ukupno novčana sredstva

 

1526,80

 

 

 

 

 

Višak(+)/manjak(-) prihoda

 

-311 kn

 


 

 

Bilješka br. 13 Volontiranje                                                                            AOP – 037-038

 

Tijekom 2018. godine ostvareno je 376  sati volonterskog rada na poslovima edukacije vodiča, vođenja planinarskih izleta, administracijskih poslova, izrade izvješća, web portala i drugo..

 

 

Broj volontera

30

 

Broj sati volontiranja

920

 

 1. MJESTO I DATUM SASTAVLJANJA

Pregrada, 31.1.2019.

                                                                                                                              Pročelnik

                                                                                                                              Davor Rogina