Stanica planinarskih vodiča Zagorje

Pregrada, Vrh Pregradski 69

OIB: 25538628142

 

 

Z A P I S N I K

sa  elektronske sjednice Skupštine Stanice planinarskih vodiča Zagorje održane od 20. studenog do 05. prosinca 2020. godine

 

Pročelnik Stanice planinarskih vodiča Zagorje g. Davor Rogina, dana 19. studenog 2020. godine sazvao je elektronsku sjednicu Skupštine SPV Zagorje koja se održavala u vremenu od 20. studenog do 5. prosinca 2020. godine, sa slijedećim dnevnim redom:

 

DNEVNI RED

1.Izbor radnih tijela Skupštine (Radnog predsjedništva, zapisničara i dva ovjeritelja zapisnika), utvrđivanje broja učesnika i kvoruma.

 

 1. Usvajanje izvješća za 2019. godinu:

- 2.1. Izvještaj o radu

- 2.2. Izvještaj o materijalno-financijskom poslovanju

- 2.3. Izvještaj Nadzornog odbora

- 2.4. Izvještaj Suda časti.

 

 1. Donošenja plana rada za 2021. godinu.
 2. Donošenje financijskog plana za 2021. godinu.
 3. Izmjene i dopune Statuta.
 4. Razno, pitanja i prijedlozi.

 

Zbog epidemioloških razloga vezanih uz virus COVID - 19, sjednica se održavala elektronski.  

Dana 19.11.2020. godine putem elektronske pošte, na niže navedene e-mail adrese koje su prijavljene SPV Zagorje, svim članovima Stanice planinarskih vodiča Zagorje (40) upućeni su pozivi s radnim materijalima po pojedinim točkama dnevnog reda:

RB

Ime i prezime

1

Nikola Turk

2

Marijan Hrastinski

3

Ana Mikulec

4

Slobodan Hržica

5

Bojan Hržica

6

Emil Borlinić

7

Božidar Ladišić

8

Branko Kokolić

9

Davor Rogina

10

Stjepan Posavec

11

Renata Crnički

12

Zdravko Crnički

13

Ivica Hanžek

14

Stjepan Hanžek

15

Martin Bolšec

16

Ivan Halapir

17

Ivan Lončar

18

Zdravko Horvat

19

Verica Havoić

20

Zoran Kovač

21

Danijel Delija

22

Domogoj Cimperšak

23

Čedo Branković

24

Snježana Rogina

25

Darko Krušlin

26

Tomislav Brlečić

27

Tamara Pevec

28

Igor Krajnik

29

Dominiko Krajačić

30

Željko Žugec

31

Hrvoje Dolenec

32

Bruno Benger

33

Krešimir Črnjević

34

Tomica Forko

35

Krešimir Kralj

36

Ivan Pleško

37

Eduard Rumiha

38

Miljenka Mužar Sertić

39

Marija Strmečki

40

Robert Pernjek

 

U pozivu je naznačeno da će se Rasprava održati od 20.studenog do 27. studenog 2020. godine putem Google obrasca za koji im je odmah poslan link, glasanje do 5. prosinca 2020. godine, te nakon toga provjera pravovaljanosti glasanja do 12. prosinca 2020. godine.

 

Poziv, Izvješće o radu za 2019., Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju za 2019. godinu, Plan rada za 2021. godinu, Financijski plan za 2021. godinu, te Prijedlog izmijenjenog Statuta dostavljen je članovima uz poziv, te su sastavni dijelovi ovog zapisnika.

RASPRAVA

Rasprava je održana od 20. do 27.11.2020. godine putem Google obrasca. Raspravu je pratilo predloženo radno predsjedništvo  Davor Rogina, Stjepan Posavec i Ivan Pleško.

Član Hrvoje Dolenec je ukazao na moguću pogrešku vezano uz prijedlog izmijenjenog statuta. Ukazuje da su u članku 2. prijedloga Izmjena Statuta pogrešno numerirane alineje koje se dopunjuju, te bi trebalo umjesto „U članku 7. dodaju se nove alineje od 6. do 11.“, tabalo stajati „U članku 7. dodaju se nove alineje od 6. do 10.“  Radno predsjedništvo je navedeni prijedlog uvažilo i ispravilo u prijedlogu izmijenjenog statuta.

U međuvremenu je zaprimljeno Izvješće Nadzornog odbora koje je elektronski uputio predsjednik NO Božidar Ladišić. Isto je proslijeđeno članovima Skupštine i dano na usvajanje. Izvješće je prilog zapisniku.

 

U međuvremenu je članica Suda časti Verica Havoić kontaktirala radno predsjedništvo te

izvještila da  Sud časti tijekom 2019. godine nije zasjedao, niti je bilo potrebe za sazivanjem, pa se predlaže da se takav tekst izvješća uvrsti na glasanje u tč. 2.4. dnevnog reda - Izvještaj Suda časti, a što je radno predsjedništvo uvažilo i uvrstilo u glasanje.

 

 

 

 

GLASANJE

Glasanje je bilježeno do 27.11.2020. na za to pripremljenom Google obrascu. Po obavljenom glasanju, osim na adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., obrazac je dostavljen i na adresu osobe koja je glasala na adresu kako je to navedeno u glasačkom listiću.

Članov su glasali ZA – ukoliko se slažu sa prijedlogom, PROTIV – ukoliko se ne slažu s prijedlogom, te SUZDRŽAN – ukoliko ne žele glasati niti ZA niti PROTIV, za svaki prijedlog po točki dnevnog reda.

Nakon 27.11.2020. godine sa web servisa - Google obrasca skinuti su podaci o članovima koji su obavili glasanje, njihovim glasovima po pojedinim točkama dnevnog reda i e-mail adresama. Obrazac izvješća je u prilogu i sastavni dio ovog Zapisnika. Kako bi se osigurala autentičnost glasova, tabela s glasovima i e-mail adresama je 28.11.2020. upućena na sve adrese članstva iz uvodnog dijela ovog zapisnika s pozivom da do 12.12.2020. povratno jave ukoliko neki od evidentiranih glasova ne odgovara njihovom glasanju. Do 12.12.2020. nije zaprimljen ni jedan odgovor koji bi upućivao da se u izvješću ne nalaze glasovi osobe koja je navela da je glasala, tako da se svi glasovi mogu smatrati važećim.

 

Pregled članstva koje je obavilo glasanje:

 

Vremenska oznaka

Ime

Prezime

26.11.2020, 21:24

Darko

Krušlin

26.11.2020, 22:21

Tomislav

Brlečić

27.11.2020, 8:56

Krešimir

Kralj

27.11.2020, 11:29

Danijel

Delija

27.11.2020, 14,24

Davor 

Rogina

27.11.2020, 20:12

Snježana

Rogina

27.11.2020, 22:52

Ivan

Pleško

28.11.2020, 9:48

Robert

Pernjek

28.11.2020, 9,55

Ivan

Halapir

28.11.2020, 9:59

Domagoj

Cimperšak

28.11.2020, 11:44

Čedo

Branković

28.11.2020, 18:05

Hrvoje

Dolenec

28.11.2020, 22:33

Marija

Strmečki

29.11.2020, 18:27

Verica

Havoić

29.11.2020, 19:54

Tamara

Pevec

29.11.2020, 19:55

Miljenka

Mužar

29.11.2020, 20,35

Božidar

Ladišić

29.11.2020, 21:42

Tomica

Forko

30.11.2020, 07:19

Zoran

Kovač

30.11.2020, 17,47

Željko

Žugec

30.11.2020, 18:42

Stjepan

Posavec

30.11.2020, 20:23

Emil

Borlinić

01.12.2020, 13:35

Igor

Krajnik

01.12.2020, 14:28

Eduard

Rumiha

02.12.2020, 14:09

Ivan

Lončar

02.12.2020, 14:04

Ivica

Hanžek

01.12.2020, 16:59

Marijan

Hrastinski

01.12.2020, 17:12

Branko

Kokolić

01.12.2020, 17:34

Bojan

Hržica

01.12.2020, 17,39

Ana

Mikulec - Borovčak

01.12.2020, 18,00

Kristijan

Burić

02.12.2020, 18,01

Stjepan

Hanžek

04.12.2020, 21,14

Zdravko

Horvat

05.12.2020, 23,30

Dominko

Krajačić

 

Pregled glasanja po točkama dnevnog reda je prilog ovog zapisnika.

 

Odluke po točkama dnevnog reda:

 

 1. Izbor radnih tijela Skupštine (Radnog predsjedništva, zapisničara i dva ovjeritelja zapisnika), utvrđivanje broja učesnika i kvoruma.

 

U radno predsjedništvo se predlažu Davor Rogina za predsjedavajućeg te Stjepan Posavec i Ivan Pleško za članove, dok se za zapisničara predlaže Krešimir Kralj, a Branko Kokolić i Eduard Rumiha za ovjeritelje zapisnika.

 

 Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Utvrđuje se da Skupština ima 40. člana s pravom odlučivanja, te da su glasanju po svim točkama dnevnog reda pristupila 34 člana što je više od 85 % članstva, pa Skupština pravovaljano odlučuje.

 

 

 1. Usvajanje izvješća za 2019. godinu:

- 2.1. Izvještaj o radu

Predlaže se da se usvoji predloženo izvješće  koje je prihvatio Upravni odbor.

 

            Izvješće je jednoglasno prihvaćeno.

 

- 2.2. Izvještaj o materijalno-financijskom poslovanju

 

Predlaže se da se usvoji predloženo izvješće  koje je prihvatio Upravni odbor.

 

Izvješće je jednoglasno prihvaćeno.

 

- 2.3. Izvještaj Nadzornog odbora

Predlaže se da se usvoji naknadno usvojeno izvješće Nadzornog odbora.

 

Izvješće je jednoglasno prihvaćeno.

 

- 2.4. Izvještaj Suda časti.

Predlaže se da se usvoji izvješće sa da  Sud časti tijekom 2019. godine nije zasjedao, niti je bilo potrebe za sazivanjem.

 

      Izvješće je jednoglasno prihvaćeno.

 

 

 

 

 1. Donošenja plana rada za 2021. godinu.

Predlaže se usvajanje prijedloga koji je usvojio Upravni odbor.

 

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

 

 1. Donošenje financijskog plana za 2021. godinu

Predlaže se usvajanje prijedloga koji je usvojio Upravni odbor.

 

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

 

 1. Izmjene i dopune Statuta.

 

Predlaže se usvajanje prijedloga koji je usvojio Upravni odbor s ispravkom koju je izvršilo radno predsjedništvo u čl. 2.

 

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

 

 1. Razno, pitanja i prijedlozi.

 

 • Nije bilo pitanja i prijedloga.

 

 

 

Pregrada, 06. prosinca 2020. godine

 

ZAPISNIČAR – TAJNIK SPV ZAGORJE                                                       

                  Krešimir Kralj

 

OVJERITELJI ZAPISNIKA

       Branko Kokolić

 

 

      Eduard Rumiha