Na osnovu članka 18. st. 1. Statuta, saziva se  

Skupština SPV Zagorje 

koja će se održati elektronski od 20. studenog do 5. prosinca 2020. godine. 

Dnevni red: 

 1. Izbor radnih tijela Skupštine (Radnog predsjedništva, zapisničara i dva  ovjeritelja zapisnika), utvrđivanje broja učesnika i kvoruma. 
 2. Usvajanje izvješća za 2019. godinu: 

- 2.1. Izvještaj o radu 

- 2.2. Izvještaj o materijalno-financijskom poslovanju  

- 2.3. Izvještaj Nadzornog odbora 

- 2.4. Izvještaj Suda časti. 

 1. Donošenja plana rada za 2021. godinu. 
 2. Donošenje financijskog plana za 2021. godinu. 
 3. Izmjene i dopune Statuta. 
 4. Razno, pitanja i prijedlozi. 

Rasprava i glasanje po točkama dnevnog reda obavljati će se putem e-mail  adrese od 20. studenog do 27. studenog 2020. godine, a glasanje zaključno s  5. prosinca 2020. godine. 

Predloženo radno predsjedništvo će u obrasce za glasanje uvrstiti i sve  zaprimljene prijedloge do 27.11.2020. godine, nakon čega će svakom članu biti  upućen link za glasanje na google obrascu. Po završenom glasanju, članovima  će biti upućen zbirni pregled kako su glasali radi potvrde svojeg glasanja do  12. prosinca 2020. godine. 

Obrazloženje 

Zbog poznatih epidemioloških razloga s virusom COVID-19, Skupština se ne  može održati neposredno tako da će se održati elektronski, putem poznatih e mail adresa članova Stanice. 

Sjednicu saziva pročelnik, a prije su održane sjednice Upravnog odbora na  kojima su prihvaćeni prijedlozi izvješća, planova i izmjena Statuta iz točki 2.1,  2.2, 3, 4. i 5. Dnevnog reda. Isti su prilog ovom pozivu.

Po dostavi izvješća Nadzornog odbora i Suda časti, članstvu će se dostaviti i ta  izvješća radi razmatranja i prihvaćanja. 

Vezano uz tč. dnevnog reda: 

 1. Izbor radnih tijela Skupštine (Radnog predsjedništva, zapisničara i dva  ovjeritelja zapisnika), utvrđivanje broja učesnika i kvoruma. 

- u radno predsjedništvo se predlažu Davor Rogina za predsjedavajućeg,  te Stjepan Posavec i Ivan Pleško za članove.  

- za zapisničara se predlaže tajnik Krešimir Kralj, a za ovjeritelje Branko  Kokolić i Eduard Rumiha. 

 1. Usvajanje izvješća za 2019. godinu: 

- 2.1. Izvještaj o radu 

 - predlaže se da se usvoji predloženo izvješće koje je prihvatio UO. 

- 2.2. Izvještaj o materijalno-financijskom poslovanju  

 - predlaže se da se usvoji predloženo izvješće koje je prihvatio UO. 

- 2.3. Izvještaj Nadzornog odbora 

 - predlaže se da se usvoji izvješće koje će podnijeti NO. 

- 2.4. Izvještaj Suda časti. 

 - predlaže se da se usvoji izvješće koje će dostaviti Sud časti. 

 1. Donošenja plana rada za 2021. godinu. 

 - predlaže se da se usvoji predloženi plan koji je usvojio UO s  eventualnim dopunama koje će predložiti članovi tijekom rasprave. 

 1. Donošenje financijskog plana za 2021. godinu. 

- predlaže se da se usvoji predloženi plan koji je usvojio UO s eventualnim  dopunama koje će predložiti članovi tijekom rasprave. 

 1. Izmjene i dopune Statuta. 

- predlaže se da se usvoji predloženi prijedlog koji je usvojio UO s  eventualnim dopunama koje će predložiti članovi tijekom rasprave. 

 1. Razno, pitanja i prijedlozi. 

- uvrstiti će se u dnevni red po zaprimanju. 

Pregrada, 19.11.2020. godine.