Dana 28.10.2018. godine, saziva se redovna Skupština SPV Zagorje, s početkom u 14,00 sati u Planinarskoj kći na Kunagori.

Predloženi dnevni red:

        

1. Izbor radnih tijela Skupštine (Radnog predsjedništva, zapisničara i dva ovjeritelja zapisnika), utvrđivanje broja prisutnih i kvoruma.

2. Usvajanje izvješća za 2017. godinu:

- 2.1. Izvještaj o radu za 2017.g., 

- 2.2. Izvještaj o materijalno-financijskom poslovanju  za 2017.g.,

- 2.3. Izvještaj Nadzornog odbora za 2017.,

- 2.4. Izvještaj Suda časti za 2017.g.

 3. Informiranje sa aktivnostima tijekom godine.

 4. Rebalans materijalno-financijskog poslovanja za 2018.g.

 5. Donošenja plana rada za 2019. godinu.

 6. Donošenje materijalno-financijskog plana za 2019. godinu.

 7. Razno, pitanja i prijedlozi.

Mole se članovi da se odazovu ovom pozivu.

 

Objavljeno, 12.10.2018. godine.                                                                

 

Prilozi - preuzimanje
Download this file (Poziv skupština.pdf)Poziv[ ]