Održana vježba SPV Zagorje na Kunagori

Dana 27. i 28.10.2018. godine kod Planinarske kuće na Kunagori održane su dvodnevne radionica i vježbe  vodiča i pripravnika SPV Zagorje.

Vježbama i radionicama u subotu se odazvalo dvanaestero vodiča/pripravnika koji su pod nadzorom instruktorice Ane Mikulec ponavljali i uvježbavali  čvorove koje koriste vodiči, a zatim je slijedila izrada improviziranog gelendera.

Nastavljeno je sa radionicom korištenja karte i kompasa. Dane su smjernice za određivanje stajne točke, izračun udaljenosti između dva objekta, izrada profila terena s odabir najpovoljnijeg puta za vođenje grupe planinara,  te izrada orijentacijskog poligona s četiri kontrolne točke.  Naravno, po izračunu i izmjeru, kontrolne točke su  ucrtane na pripremljene zemljovide, nakon čega su prisutni te točke pronalazili na terenu u prirodi i svi se uspješno vratili do planinarskog doma. Odrađena je i radionica predstavljanja vodiča grupi neposredno prije vođenja grupe, uz korištenje razglasa, a gdje su svi vodiči bili više nego odlični u tome. Na kraju smo zaključili da bi isto trebalo uvijek primjenjivati u praksi, isto kao i izradi izvještaja o vođenju grupe.

U popodnevnim satima je uz pomoć Crvenog križa grada Pregrade i dr. med. Dijane Dečman nastavljeno sa vježbama prve pomoći – postupcima kod nesreća s kojima se mogu susresti planinari. Naglašena je važnosti provjere sigurnosti za sebe i unesrećenog, utvrđivanja stanja unesrećenog, poziv ekipe HMP ili HGSS-a, te briga o stanju unesrećenog do dolaska spašavatelja. Praktično nam je demonstrirana provjera otvorenosti dišnog puta, disanja, stavljanja osobe u bočni položaj, gušenja stranim tijelom, zaustavljanja krvarenja, postupak imobilizacije kod prijeloma, ugriza životinja i dr., a koje postupke smo i sami uvježbavali uz korištenje trokutne marame, zavoja i druge opreme koju planinari nose sa sobom.

Sa vježbom prve pomoći je nastavljeno i u nedjelju ujutro kada su svi imali priliku isprobati postupak oživljavanja unesrećenog. Uslijedila je kombinirana vježba u vođenju grupe, orijentacije - kretanja po terenu uz zadane kontrolne točke, te pružanju pomoći unesrećenom. Petnaestak vodiča je podijeljeno u tri grupe, a njima su priključeni planinari domaćeg planinarskog društva HPD Kunagora. Uz dr. Dečman, vježbu su pratili instruktori Eugen Zobaj i Željko Avdagić.

Određeni su glavni vodiči i članovi njihovih grupa, nakon čega su vodičima podijeljeni zemljovidi i upute s kontrolnim točkama koje trebaju obići, a koje je obuhvatilo kretanje po obilježenim i neobilježenim planinarskim stazama, te djelomice i šumskom stazom koja nije ucrtana u zemljovid.

Krenulo se od predstavljanja vodiča grupi, dobivanja obavijesti sa terena da je jedan od članova grupe odlutao pa se započelo sa mjerama traganja, a prilikom prolaska po terenu neki od planinara su povrijeđeni zbog čega ime je trebalo pružiti prvu pomoć.

Vježba se pokazala uspješnom jer su svi sudionici, uz neposrednu edukaciju bili u prilici svoja znanja i iskustva primijeniti u stvarnoj situaciji na terenu, u planini gdje vodiči djeluju. Pokazale su se i neke slabosti na koje su nam ukazali instruktori Avdagić i Zobaj na završnoj analizi, te nam ukazali na potrebu češćih vježbi i druženja vodiča.

Zahvaljujemo se HPD Kunagora Pregrada na ustupljenom prostoru planinarskog doma, Crvenom križu grada Pregrada i dr. Dijani Dečman na dvodnevnoj edukaciji prve pomoći, te vodičima instruktorima iz SPV Zagreb Željku Avdagiću i Eugenu Zobaju na pružanju pomoći u provedbi vježbe.