Stanica planinarskih vodiča Zagorje je samostalna, interesna, izvanstranačka, sportska neprofitna udruga građana – planinara, strukovno osposobljena i organizirana za sigurno vođenje planinara i drugih građana po planinama u zemlji i inozemstvu u svim godišnjim dobima.
Stanica djeluje u skladu s načelom neovisnosti, načelom javnosti, načelom demokratskog ustroja, načelom neprofitnosti i načelom slobodnog sudjelovanja u javnom životu, sukladno Zakonu o udrugama.
Područje djelovanja Stanice je sport planinarenje, sportska rekreacija, poduka i priprema, te promocija sporta i zdravog načina življenja.
Rad u Stanici je dobrovoljan.

Stanicu predstavlja i zastupa pročelnik. Skupština može ovlastiti i druge osobe za predstavljanje i zastupanje Stanice.

Ciljevi Stanice su:
 poticanje, razvijanje i promicanje planinarstva i vodičke djelatnosti,
 organizirano i sigurno kretanje i vođenje po planinama,
 osposobljavanje i usavršavanje stručnih znanja i vještina članova;
 razvijanje i unapređenje programa zaštite okoliša;
 njegovanje planinarske etike.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Stanice su:
 organiziranje i vođenje izleta, tura, pohoda, susreta, sletova, logorovanja, ekspedicija, vježbi, škola, tečajeva, natjecanja i drugih planinarskih, alpinističkih i speleoloških akcija;
 opće i stručno planinarsko školovanje i osposobljavanje članova putem škola, tečajeva, seminara i praktičnih vježbi;
 provedba postupka licenciranja prema pravilima Vodičke službe HPS-a;
 promicanje planinarstva putem predavanja, prikupljanja i prikazivanja fotografija, video i audio snimaka, prezentacija, izložbi, javljanja u medijima i na druge načine;
 održavanje škola i tečajeva prema programima Hrvatskog planinarskog saveza;
 suradnja s planinarskim i srodnim udrugama u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu;
 izgradnja, uređenje, održavanje i označavanje planinarskih putova i planinarskih obilaznica;
 izgradnja, uređenje i upravljanje planinarskim domovima, kućama, skloništima i drugim planinarskim objektima;
 provođenje programa i projekata povezanih s djelatnošću Stanice;
 suradnja s poduzećima, javnim ustanovama, školama, sportskim udrugama, savezima i zajednicama, državnim, regionalnim i lokalnim institucijama i organizacijama na razvoju planinarstva te u obavljanju poslova od zajedničkog interesa;
 obavljanje i drugih zadaća u interesu Stanice.
Radi ostvarenja ciljeva Stanica može obavljati gospodarske djelatnosti, u skladu s posebnim propisima koji uređuju te djelatnosti:
 vođenje i edukacija građana u planinama;
 izdavanje i prodaja knjiga, časopisa, dnevnika, zemljovida i drugih izdanja planinarske tematike;
 nabavka, prodaja i korištenje vodičke opreme;
 organizacija stručnih tematskih edukacija, okruglih stolova, konferencija;
 stručno savjetovanje.

Prilozi - preuzimanje
Download this file (Statut SPV Zagorje_2015.pdf)Statut SPV Zagorje[ ]