Vodički standardi

Članovi Hrvatskog planinarskog saveza zainteresirani za vodičku djelatnost osposobljavaju se za planinarsko vođenje prema sljedećim standardima:

A standard

»Vođenje na ljetno planinarenje« obuhvaća kretanje po nezahtjevnim planinarskim i drugim putovima, kretanje po orijentacijski jednostavnim i prohodnim putovima, kretanje u niskogorju i sredogorju, savladavanje manjih kamenih stepenica, kretanje po zahtjevnim planinarskim putovima ocjene »lagano« i »umjereno teško« te kretanje po malim površinama snijega, koje ne zahtijevaju opremu za zimsko planinarenje (dereze ili krplje). Ovaj standard ne obuhvaća penjanje – kretanje uz korištenje ruku za napredovanje strmim stjenovitim terenom, kretanje po zahtjevnim planinarskim putovima na kojima nije moguće mimoilaženje na svim dijelovima puta (zahtjevni putovi ocjene »teško«, »vrlo teško« i »ekstremno teško«), kretanje po terenima prekrivenim snijegom i ledom, koji zahtijevaju korištenje krplji, dereza i cepina te kretanje u visokogorju. Teren A standarda čine nezahtjevni planinarski putovi i tereni na kojima ne postoje opasnosti od pada s visine niti zimski uvjeti.


B standard

»Vođenje na zimsko planinarenje« obuhvaća kretanje po snijegu i ledu blagog nagiba, kretanje po područjima gdje postoji minimalna opasnost od lavina (opasnost 1. stupnja), kretanje u niskogorju i sredogorju, kretanje uz korištenje krplji te kretanje uz korištenje dereza i jednog cepina. Ovaj standard ne obuhvaća izradu snježnih sidrišta, ledno penjanje – kretanje strmim zaleđenim terenom, kretanje po terenima na kojima postoji umjerena ili veća opasnost od lavina (opasnost 2. ili višeg stupnja), kretanje po strminama koje zahtijevaju korištenje dva cepina ili penjačkog užeta (npr. tvrdi snijeg na terenu nagiba 30° ili većeg, zaleđena površina nagiba 20° ili većeg, kuloari i slično), kretanje terenima gdje postoji opasnost od pada s visine niti penjanje alpinističkim smjerom. Teren B standarda čine snijegom prekriveni nezahtjevni planinarski putovi i tereni na kojima ne postoji opasnost od pada s visine niti lavinska opasnost 2. ili višeg stupnja. U slučaju kretanja ledenjakom vodič i vođena osoba mora biti osposobljeni za sigurno kretanje u ledenjačkom navezu i spašavanje iz ledenjačke pukotine.


C standard

»Vođenje na sportsko penjanje« obuhvaća penjanje na umjetnim i prirodnim stijenama opremljenim za sportsko penjanje, penjanje kratkih i dugih sportskih smjerova, abseil kao način povratka iz dugih sportskih smjerova. Ovaj standard ne obuhvaća kretanje orijentacijski zahtjevnim terenom, kretanje zasnježenim ili zaleđenim terenom bilo kojeg nagiba, penjanje neopremljenih ili nepotpuno opremljenih smjerova, penjanje smjerova opremljenih konvencionalnim klinovima, kretanje u visokogorju, kretanje noću niti bivakiranje u stijeni. Teren C standarda čine sportski smjerovi na umjetnim i prirodnim stijenama.


D standard

»Vođenje na stijensko penjanje« obuhvaća penjanje uz postavljanje uklonjivih vlastitih međuosiguranja i primarnih sidrišnih točaka, penjanje nepotpuno opremljenih i neopremljenih smjerova u suhoj stijeni i abseil kao način povratka iz smjerova. Ovaj standard ne obuhvaća kretanje zasnježenim ili zaleđenim terenom bilo kojeg nagiba, kretanje i/ili osiguravanje pomoću opreme primarno namijenjene za uvjete snijega ili leda, kretanje u visokogorju niti bivakiranje u stijeni. Teren D standarda čine nepotpuno opremljeni i neopremljeni smjerovi u prirodnim stijenama, primarno oni smjerovi koji ne sadrže ekspanzivne ni lijepljene klinove.


E standard

»Vođenje na ledno penjanje« obuhvaća penjanje zaleđenih slapova i abseil kao način povratka iz zaleđenih slapova. Ovaj standard ne obuhvaća višednevne ture, kretanje po terenima na kojima postoji umjerena ili veća opasnost od lavina (opasnost 2. ili višeg stupnja), kretanje orijentacijski zahtjevnim terenom, kretanje ledenjacima, kretanje u visokogorju niti kretanje na skijama. Teren E standarda čine smjerovi koji nastaju zaleđivanjem tekuće vode koja natapa strmo, najčešće stjenovito pobočje pri niskim temperaturama. Led koji tako nastaje naziva se vodeni led, a smjerovi koje tvori vodeni led nazivaju se zaleđeni slapovi.


F standard

»Vođenje na alpinizam« obuhvaća kretanje svim vrstama zasnježenog terena, penjanje smjerova svih vrsta u uvjetima suhe stijene, zimskim te kombiniranim uvjetima, višednevne ture, orijentacijski zahtjevne ture, kretanje lavinski sumnjivim područjima, kretanje ledenjacima, kretanje u visokogorju i abseil kao način povratka iz smjerova. Ovaj standard ne obuhvaća kretanje na skijama.* (* Kombinacija kvalifikacija F i G standarda omogućuje alpinističko skijanje odnosno kretanje na skijama svim vrstama zasnježenog terena, u skladu s opsegom i ograničenjima G standarda). Teren F standarda čine smjerovi u suhoj stijeni, zaleđeni slapovi, smjerovi koji nastaju preobrazbom snijega u led, teren bilo kojeg nagiba u cijelosti prekriven snijegom (npr. planinarski putovi, bespuća, snježne grape i grebeni), ledenjaci te složeni teren kao kombinacija bilo kojih gore navedenih terena.


G standard

»Vođenje na planinsko skijanje« obuhvaća kretanje na skijama po raznovrsnom zasnježenom planinskom terenu. Ovaj standard ne obuhvaća skijanje uređenim stazama za alpsko skijanje (komercijalnim skijalištima), alpinističko skijanje (skijanje terenom ocjene IV ili više)*, kretanje ledenjacima*, skijaško kretanje u navezu* niti kretanje terenima gdje postoji opasnost od pada s visine* (* Kombinacija kvalifikacija F i G standarda omogućuje kretanje takvim opasnijim terenom uz upotrebu odgovarajućih alpinističkih tehnika, u skladu s opsegom i ograničenjima F standarda.). Teren G standarda čine snijegom prekriveni planinski tereni na kojima ne postoji opasnost od pada s visine.