Licenciranje vodiča
Licenca vodiča je ovlaštenje (pravo) za samostalno vođenje planinara na terenima i u uvjetima obuhvaćenim standardom za koji su osposobljeni. Licencu izdaje i u vodičkoj iskaznici ovjerava Komisija za vodiče HPS-a. Licenca traje tri godine.


Uvjeti za licenciranje i način licenciranja uređeni su Postupkom licenciranja vodiča.

Osnovni uvjeti za potvrdu (produljenje) licence su:

- aktivan rad u osnovnoj planinarskoj udruzi – najmanje 10 dana u akcijama vođenja, vježbama ili drugim aktivnostima u svojstvu vodiča (predavanja, vježbe, seminari i sl.) u licencijskom razdoblju od tri godine
- obnavljanje i usavršavanje znanja i vještina putem zborova vodiča, tečaja, seminara ili vježbi stanica u Vodičkoj službi HPS-a
- sudjelovanje u edukaciji ili vježbi prve pomoći - sudjelovanje u barem jednom edukativnom predavanju ili vježbi u licencijskom razdoblju od tri godine
- vodičko djelovanje u skladu s Pravilnikom o organiziranju i vođenju izleta, tura i pohoda u HPS-u.


Dodatni uvjet za produljenje licence za vođenje po terenima opisanim standardima vođenja B, C, D, E, F i G je:
- najmanje 5 dana u akcijama vođenja na terenima i u uvjetima odgovarajućeg standarda u licencijskom razdoblju od tri godine.

Članstvo u stanici planinarskih vodiča nije uvjet za produljenje licence, ali se preporučuje.

Sudjelovanje u vježbama u matičnoj stanici nije nužan uvjet za produljenje licence. Vodič može licencijske uvjete steći i putem drugih oblika školovanja i usavršavanja u HPS-u ili u organizacijama koje provode edukaciju o prvoj pomoći.

Vodiča koji ne zadovoljava uvjete za produljenje licence matična stanica vodiča uputit će na vježbe putem kojih će zadovoljiti potrebne uvjete za produljenje licence. U slučaju da matična stanica ne provodi vježbe za obnovu ili usavršavanje znanja i vještina, ili vodič iz opravdanih razloga nije u mogućnosti sudjelovati u njima, može se radi ispunjenja uvjeta za licenciranja izravno obratiti Komisiji za vodiče - Potkomisiji za administrativne i licencijske poslove.

Uloga stanica vodiča u licenciranju
Stanice su dužne provoditi postupak licenciranja za sve vodiče i pripravnike sa svojeg područja djelovanja, nezavisno o tome jesu li oni članovi stanice. Članstvo u stanici vodiča NIJE uvjet za licenciranje.

Vodič zainteresiran za produljenje licence matičnoj stanici planinarskih vodiča dostavlja:

- vodičku iskaznicu
- osobno izvješće o akcijama vođenja, potvrdu matične planinarske udruge, fotografije ili drugi dokaz o izvedenim akcijama vođenja i zadovoljenim uvjetima za produljenje licence.

Vodiči stariji od 65 godina koji posjeduju vodičko iskustvo dulje od 10 godina i vodiči instruktori pri podnošenju zahtjeva za licenciranje nisu obavezni dokazivati aktivan rad u osnovnoj planinarskoj udruzi niti sudjelovanje u vježbama.

Na temelju podataka iz osobnih izvješća te praćenja aktivnosti vodiča stanica planinarskih vodiča izvješćuje Komisiju o vodičima koji zadovoljavaju uvjete za potvrđivanje (produljenje) licence te Komisiji upućuje njihove vodičke iskaznice.

Prilozi - preuzimanje
Download this file (Obrazac o vođenju.xls)Obrazac o vođenju[ ]
Download this file (Postupak licenciranja vodiča.pdf)Postupak licenciranja[ ]